Zaaien

De meest geschikte zaaitijd is maart / april.
Een vroege zaaitijd heeft over het algemeen een positief effect op o.a. gewasopbrengst, vezelopbrengst en zaadopbrengst. Desalniettemin dient er gezaaid te worden onder goede omstandigheden.

Vlas is structuurgevoelig.


 Foto: Zaaimachine wordt opgevuld met lijnzaad

 Foto: Bezig met zaaien
Een rij afstand van 7 cm wordt voor vlas als het beste beschouwd. In de praktijk wordt vaak op 10 cm gezaaid. Een grotere rijenafstand is nadeliger voor de opbrengst van strovlas,stevigheid en ziektegevoeligheid.

Als men zaait eind maart/ begin april, wordt uitgegaan van 2000 kiemkrachtige zaden per m2 (vierkante meter). Bij een vroegere zaaiperiode gebruikt men iets meer, bij een latere iets minder. Dus met een 1000 zaden gewicht van 6 gram verzaait men 12 gram per vierkante meter, dus 120 kg. per Ha
  

Foto: Lijnzaad dat gereed is om te zaaien
  
Terug naar Teelt